7 תשובות
על מה בידיוק לקבל ?
אנונימית
אני רוצה!
שואל השאלה:
כל נושא בייסיקלי, אני אוכל להתמודד עם הכל.
כאילו עלי ?
סורי שאני קשת הבנה
אנונימית
שואל השאלה:
כל נושא.
אז מה אתה חושב על זה שאני קשת הבנה?
אנונימית
שואל השאלה:
תשלחי לי פרטי, פה בטח יורידו נקודות.