9 תשובות
בריכה
יםם
בים אין כלור וכל מיני הפרשות של אנשים
ים בערב בריכה ביום
ים