2 תשובות
"רוצה לצאת איתי לאנשהו?"
כזה פעם אחת תגיד לה באלך לך ללכת לאכול גלידה ב____ ואז תלכו ותנסה לזרום ולשפוך בפניה את הרגשות שלך