7 תשובות
מותר לגעת ומותר לגעת בחשמל גם
הצום כמו שבת ככה שאסור
מותר
מותר לגעת^זה רק צום בכיפור אסור
אנונימי
אני מתכוון שאסור להדליק טלוויזיה וכל זה ^
צום תשעה באב הוא צום בו יש איסורים הקלים יותר מצום יום כיפור.
בצום תשעה באב אסור לאכול, אסור לשתות, אסור לברך לשלום,איסור רחיצה, אסור ללבוש נעלי עור ועוד מס' דברים שונים אך מותר לעבוד, מותר להשתמש בחשמל ועוד.
ביום כיפור הצום הוא כצום חמור יותר, אשר גם אסור לאכול בו, לשתות, נעילת עור, רחצה וכל ל"ט אבות מלאכה החלים ביום שבת, חלים גם ביום הכיפור.
בקיצור, מותר להשתמש בחשמל.