2 תשובות
אם עשית את כל הבגרויות, אתה מקבל תעודת בגרות.
תעודת סיום 12 שנות לימוד
ותועדה כמו כל סוף שנה...
תעודת סיום שנה - כמו בכל שנה, הציונים שיהיו שם הם לרוב הציונים שהגישו אותך למתכונת.

תעודת גמר - זכאי לה כל מי שסיים 12 שנות לימוד, ללא קשר לציונים ולתעודת בגרות.

תעודת בגרות - מקבל כל מי שזכאי לה (ניבחן בכל הבחינות שהיה אמור להיבחן ולא נכשל באף אחת מהן)