8 תשובות
כן
לא
לא לכיתה שלי אבל לשאר הכיתות כן
אני שנה שעברה הייתי יא והצטרפתי לבית ספר חדש
כן
אחת בתחילת השנה מביס אחר
אחד אמצע שנה מכיתה אחרת בשכבה
חח אני .. שבחיים לא חשבתי שאעבור לכיתה חדשה . תמיד הייתי מסתדרת והיו לי חברים ואיכשהו כן בסופו של דבר גם אני עברתי מכיתה אחת לכיתה אחרת בשכבה ..
כן
ודאי ודאי