6 תשובות
ביוש גשר!!!!!!!!!! לא צריכה אותך, אני יותר יפה בלעדיך!!!*!*!&!;@;;
האימוגי של המוציא שיניים
שואל השאלה:
אוקיי אני אקח את עצתו של שיסטר הסיסטר ואכתוב ביוש גשר!!!!!! יותר טובה בלעדיך, עכשיו אני יותר יפה ;#::*+^=
אנונימית
שימי גיף שקשור
חיוך חדש
חופשייה
אנונימית