7 תשובות
סגורות
פתוחות
סגורות
סגורות
סגורות יותר נוח לי
סגורות, זה מרגיש כאילו אתה בתוך הדמיון.