14 תשובות
גרב גרב נעל נעל
גרב גרב
גרב גרב נעל נעל
קודם גרב על 2 רגליים ואז נעליים
גרב נעל גרב גרב נעל
גרב גרב נעל נעל
גרב גרב
נעל נעל
סתם לא,
גרב נעל, נרב נעל
גרב גרב
גרב גרב נעל נעל
גרב גרב גרב נעל נעל
;)
קודם 2 גרביים ואז הנעליים
גרב גרב נעל נעל
גרס גרב נעל נעל