6 תשובות
כן מלא פעמים
וואי כן
כמובן
ברור עשרות פעמים