4 תשובות
אני אהיה שנה הבאה
שואל השאלה:
את מתכוונת לתוכנית שנותנים עזרה במחשב, נכון?
אנונימית
לא...
התכוונתי לכיתת נחשון תוכנית לימודים של ילדים מצטיינים בלימודים..
הייתי שנה שעברה