2 תשובות
יצא כבר מזמן
יצא ב4 ביולי עם כל שאר הפרקים