2 תשובות
שואל השאלה:
אז למה נכנסתי עכשיו וזה מראה לי רק את הציונים של המועדי ב' שהעלו בקיץ?
העלו
line:445