תשובה אחת
המסרק לא קשור לנפח השיער,
הוא מתיר קשרים:)