18 תשובות
175
175
באלי להיות 1.87 משהו כזה
1.84
1.53
הייתי רוצה להיות 1.63
1.70
הייתי רוצה להיות יותר נמוכה
1.69
ואני רוצה להישאר ככה
153
167-165
אני 1.62 הייתי רוצה להיות 1.70 וקצת
יותר גבוהה
1.54
1.72 ואין לי בעיה איתו
165
הייתי ממש רוצה להיות 170
~L~
1.72
הייתי רוצה 1.68
163
כזה 166
154 הייתי רוצה להיות 164
1.86
1.86
485
1.78 הייתי רוצה ליהיות 185
166
רוצה להיות 171