תשובה אחת
מה חולצות שכתוב עליהם 'ואהבת'?
זה אמור להיות חמוד כזה...