8 תשובות
אלוש
אלוש
אלוש
חד משמעית אביב אלוש.
אלוש
אביב ראובן מכוער ואביב אלוש חתיך מוות אזז
הם מכוערים
אלוש