8 תשובות
10-15
במצטבר 20 בערך
כמה שצריך. בחיים לא ספרתי כמה חולצות יש לי או לאחת החברות שלי, ככה שקשה לי להגיד מספר.
פחות ממה שיש לי זה בטוח
סביבות 20 אני מניח
365
לכל יום בשנה
20-30
30-20