תשובה אחת
אין, חייב לדבר כזה או אישור או תעודת זהות