5 תשובות
2 וכתוב שאחת נמחקה
1, כאשר האדם שאליו שלחת את ההודעות יכנס לצ'אט הוא יראה ששלחת 2 הודעות ואחת נמחקה.
1 אם אני לא טועה