תשובה אחת
תיפגשי עם חברות שלך ואם יש להן חברות שאת לא מכירה אז תבקשי שיכירו לך ושתיפגשו ביחד ככה אני הכרתי מלא חברות חדשות