16 תשובות
95.4, משהו כזה.
FML
ממוצע מאוד מחורבן בוא נגיד ככה.
עדיף לא לדעת
99.7 חח
לא מדברים.על זה.
סתם 85 ככה
90
אזור ה90 נראה לי
קיבלתי תעודת הצטיינות
92 אני חושב
96.4 אם אני לא טועה
לא זוכרת אם זה 4 או 6 או 8 לול
95