20 תשובות
1
קטנה
ישלי אחות גדולה
2 אחים קטנים
לי יש אחות חורגת קטנה
2 אחיות למחצה
4.
אחות קטנה
3 בנים גדולים ממני
אח גדול
~L~
1 גדול
4 קטנים
2 שקטנים ממני
אהאה אני רוצה אחים גדולים:(
2 גדולים
אחת קטנה
ו4 חורגות
4
3 אחים ואחות
4 אחיות
אחות קטנה ואח תינוק
4 אחיות גדולות
אני ואחותי הכלבה
אח בצבא ושתי אחיות קטנות
אחד בן 26
אחת בת 16 עוד מעט
ואני 14.5
ואחות חורגת לצערי הרב ימך שמה 4