9 תשובות
אדום
כחול
לדעתי הכחול
כחול
כחול
כחול
כחול
אדום
בתאכלס הכל חוץ מהכהים מידי (לדעתי)