תשובה אחת
שלחתי להם הודעה הם אמרו שזה עד גמר המלאי, בטח יגמר בסוף יולי שזה השבוע