3 תשובות
אני יודע בעיגול זה P..
לא בטוח אם זה לגבי כל הצורות. אבל אני כמעט בטוח.