2 תשובות
אני, זוכרת את המשתמש והסיסמה
אני לא משחק במרשתת לצערי