17 תשובות
טלטול
טלטול
טלוש
טלטול
טלי
טלוש
טלטל
שואל השאלה:
כבר יש לי טלטול אני חייבת עוד אחדד
טלטל
טיטולי
טולי טיתולי D:
תחת
חבר פוטנציאלי
טל-טל
טלוש
טלטלוני
רק לא טלול זה כינוי מעצבן ומחרפן
טלטל
טלי