8 תשובות
כן
כן
כן
כן
ונולדנו באותו תאריךך
רק אני שנתיים לפניי
זה שאלה אמיתית כאילו?
רציני שאת שואלת דבר כזה?!
Lmao