5 תשובות
זה מספיק
לא, מספיק ששאלת מה שלומה.
לא זה מביך לשאול דבר כזה
אנונימית
זה בסדר מה ששאלת, זה מספיק
אל תשאלי