5 תשובות
כל יום-יומיים
אני אומר שבשבוע ללבוש את אותו מכנס וחולצה כזה פעמיים מקסימום
ועדיף לא ברצף
כל יום
חולצה כל יום-יומיים ומכנסיים כל יומיים
כהם מסריחים