תשובה אחת
בדרך כלל לא משנים שמות בתוכניות טלוויזיה אם מתרגמים אותם אבל בעיקרון טוטו זה שם אמריקאי