2 תשובות
לא יודעת, אני בחיים לא אעשה אבללפי דעתי כזה 17 עדיף
אני חושבת שעם אישור של הורים,מסכימים.