5 תשובות
בתור בת, שמעתי מבנים שכן אז..
מוסיף אני מניח
כן מן הסתם
אובייסלי
אנלא לסבית פשוט זה ידוע
כן
וואלה אתה חרמן