10 תשובות
גדול בגיל
גבוה
הגיל לא ממש משנה לי
שיהיה גדול יותר, קטן יותר או בגילי. לא באמת אכפת לי.
אבל חשוב לי שיהיה יותר גבוה ממני.
יותר גבוה ממני
גבוה ממני
משניהם לא כזה אכפת לי... אבל נראה לי שגדול בגיל כי מישהו שהוא קטן ממני זה לא בשבילי
אנונימית
גדול בגיל ממש מושך אותי
שניהם.
גבוה