3 תשובות
בהגדרות
תלכי ל"פרטיות" בהגדרות ויש שם אופציה לשנות את זה
הגדרות > פרטיות > סטטוס פרטיות