5 תשובות
שמים ~ בתחילת המשפט ו~ בסוף
נגיד ~היי מה קורה~
תכתוב פשוט את מה שאתה רוצה באפור בתוך "~"
עושים ~ בסוף ובתחילת המשפט שאתה רוצה שיהיה אפור קטן
שואל השאלה:
תודה לכם
אנונימי
תרשום משפט בין שני כאלה ~