6 תשובות
כי זה מטופש וחסר היגיון.
מושפעות סביבתית.
התבטאות מגעילה.
מסכים עם תגובה ראשונה^
מצליחה להבין למה זה מפריע. כי זה פוסל כל אופצייה שתהיו ביחד וגם מקטין מהערך שלהם. "אחי" נשמע מזלזל טיפה.
לא שזה יימנע ממני להמשיך עם זה אבל כן(:
אם מישהי תקרא לי אחי אני לא אהסס להתרחק ממנה.
כי רק ערסיות חשות משתמשות בזה
אנונימי
זה בסך הכל צורת דיבור. כמו שחברות שלי אומרות לי "אחותי תשמעי.."
אם אני קוראת לידיד שלי אחי לא אמורה להיות לו בעיה עם זה אלא אם כן נטו המילה עצמה מפריעה, ולא העובדה שאני זאת שאמרה אותה.
אין הבדל בין "אחי" לבין להגיד דברים כמו "נשמה" או "כפרה" או כל מיני סלנגים וביטויים אחרים