6 תשובות
החברה לדעתי
ההתנהגות.
לדעתי מדעי ההתנהגות.
לדעתי החברה
לדעתי ההתנהגות. אבל כדאי לך לבדוק, כי יש מבחר די גדול בתחומי המדעים. גם פסיכולוגיה זו אפשרות אם אלה התחומים שמעניינים אותך.