3 תשובות
תלוי במוד..
אממ תלוי, לטווח קצר זה קרו או ליאון, לטווח ארוך יותר זה ריקו או קולט
תלוי אבל לדעתי פראנק או מורטיס