2 תשובות
של שניכם ואת התאריך שבו נהייתם זוג
האות הראשונה של שניכן כזה n&a
באותו הנושא: