תשובה אחת
אל תקנאי. יש מצב שלדעתו את מושכת כמוה ואפילו יותר
התחברות ל