תשובה אחת
כן שיחקתי כשהייתי קטן ולפני כמה שנים.. הוא לא קיים יותר, אבל יש שרתים פרטיים