2 תשובות
על כל גוף זה אחרת אצלי הספרי נשאר יותר טוב
אצלי הספריי נשאר יותר