2 תשובות
יש בניצת הדובדבן, אני מאמינה שאם תחפשי בסופרים למינהם את תמצאי