4 תשובות
מי אלה לילי וקול?
בסדרה או מציאות?
שו האדה?
אנונימית
הם עדיין ביחד