תשובה אחת
לכו למקומות כיפים
או שתלכי עם חברות אחרות