6 תשובות
להתקלח ולישון.
שתיהם
להתקלח
להתקלח
אם תלך לישון עכשיו ידפקו לך שיעות השינה