5 תשובות
החלק
צריך להיות רשום על האריזה
אצה* והחלק
על המחצלת האצה צריכה להיות על הצד החלק, מלמעלה הצד המחוספס
האורז נדבק יותר טוב לצד המחוספס, כך שהצד החלק על האצה.