7 תשובות
עושים מינוסים
מתעצבנים מזה שאנשים אומרים לול
לול
שואלים שאלות בשביל לסחוט מחמאות
לועסים בקול
מבריזים
מתנהגים בחוסר טאקט
שאנשים אוכלים ביצה קשה ובמקום לומר קשה הם מוספים את האות א ואומרים ביצה קאשה וואי זה מטריף!
אנונימית